Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

 

Hvilke behandlinger foretager vi?

 

DM Private Labels er selvstændig dataansvarlige ved behandling af:

DM Private Labels behandler fortrolige oplysninger om vores klienter, Der er både tale om almindelige oplysninger omfattet af artikel 6 i databeskyttelsesforordningen og af § 6 i databeskyttelsesloven, og cpr-numre, som er reguleret i databeskyttelseslovens § 11, samt oplysninger omfattet den særlige kategori af data reguleret i databeskyttelsesforordningens artikel 9 og databeskyttelseslovens § 7. I sagerne kan også indgå oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8.

Oplysningerne indsamles primært fra vores kunder i forbindelse med behandlingen af vores kundesager blive udvekslet med de oplysninger. Al udveksling af data er dog i det hele betinget af, at en indsamling, registrering og videregivelse er nødvendig i den konkrete sag for at kunne betjene kunden bedst muligt.

Ud over at behandle kundesager samt bistå vores kunder behandler vi også oplysninger til brug for at kunne forfølge vores legitime interesse til at administrere vores forretning – herunder at kunne forbedre, udvikle og markedsføre vores rådgivningsydelser.

For så vidt angår vores markedsføring behandles udelukkende almindelige personoplysninger om brugeradfærd på vores hjemmeside (cookies – du kan finde vores cookiepolitik her) til brug for diverse markedsføringstiltag særlig på diverse sociale medier.

Hos DM Private Labels bestræber vi os altid på at behandle så få oplysninger som muligt og i så kort tid som muligt.

Vi bestræber os desuden på i alle sammenhænge at beskytte personoplysningerne såvel teknisk som organisatorisk, eftersom mængden og karakteren af oplysninger selvsagt indebærer en kontinuerlig risiko for krænkelse af personoplysninger og de registreredes rettigheder, hvis ikke man sikrer sig fortrolighed, og at der er styr på alle data.

 

Hvordan sørger vi for at passe på dine oplysninger?

 

DM Private Labels prioriterer databeskyttelse højt både af hensyn til vores private klienters integritet og af hensyn til fortroligheden over for kunder. Til sikring af dette har vi gennemført både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som løbende bliver vurderet og opdateret.

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vi anvender en række tredjeparter til behandling af personoplysninger. Vi har indgået databehandleraftaler med disse data behandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Hvornår slettes oplysningerne?

 

DM Private Labels sletter personoplysninger, når der ikke længere er et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. I udgangspunktet opbevares oplysninger tilknyttet vores kunders sager i 5 år efter kundens afslutning, hvorefter de slettes i det hele. Opbevaringsperioden er dikteret af vores rådgiveransvar, og den omstændighed er den absolutte frist for at kunne gøre et rådgiveransvar gældende er 5 år. Har vi givet en gratis forhåndsvurdering på en given opgave, kan vi af samme grund også finde det nødvendigt at opbevare mailkorrespondancen med vores vurdering i 5 år. Derudover er vores opbevaringsperioder afhængig af de forpligtelser.

 

Hvad er dine rettigheder?

 

Du har som registreret en række rettigheder, som DM Private Labels er forpligtet til at opfylde som følge af vores dataansvar.

Du kan derfor altid kontakte os for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, hvis du ønsker, at DM Private Labels begrænser behandlingen af dine oplysninger, hvis du vil gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

 

Du kan kontakte os på vores e-mail (se nedenfor).

 

Hvordan kan du kontakte os?

 

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet nedenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse eller e-mail.

www.privatelabels.dk

E-mail: kontakt@privatelabels.dk

 

Klage

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over

behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at klage over DM Private Labels’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Cookie-politik

 

Hvad er cookies?

 

Cookies er små tekstfiler, der anvendes på stort set alle hjemmesider. Ved accept af cookies sættes en cookie på den enhed, hvorfra du har besøgt hjemmesiden.

Cookien gør det muligt at genkende din enhed og indsamler informationer om, hvilke funktioner du anvender, og hvilke sider du besøger på hjemmesiden.

Cookies kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De kan heller ikke give information om, hvem du er, hvad du hedder eller hvor du bor. Cookies kan dog give information om den bestemte enhed, du anvender, og oplyse om den IP-adresse, hvorfra du besøger pågældende hjemmeside.

Vi anvender cookies på privatelabels.dk, som er nødvendige, da de giver os indblik i, hvordan vores hjemmeside fungerer og anvendes. Det har naturligt et vigtigt statistisk sigte, men det er tilmed også vigtigt i forhold til at optimere vores hjemmeside, så den fremstår brugervenlig.

 

Accept af cookies

 

Ved besøg på privatelabels.dk anses du for at have accepteret, at vi placerer cookies på din browser.

Du kan altid slette cookies

Ønsker du at styre eller fjerne cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din webbrowser. Bruger du flere browsere, så skal du være opmærksom på, at cookies skal slettes i hver enkelt browser.

Du kan også altid vælge cookies helt fra i din browser.

 

Cookies til statistik

 

Vi anvender Google Analytics til indsamling af statistiske cookies. Disse cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Derudover anvender vi Facebook retargeting, som målretter annoncer på Facebook mod personer, der har besøgt privatelabels.dk.

Følgende retningslinjer gælder for alle kommentarer:

DM Private Labels påtager sig ikke ansvar for kommentarernes indhold.
Vedkommende, der skriver en kommentar, kan stilles til ansvar for eventuelle lovovertrædelser, for eksempel injurielovgivningen.
Kommentarer må ikke kopieres eller bruges i andre sammenhænge.
Pas på dine personlige oplysninger

Skriv aldrig dit navn, adresse, e-mail, telefonnumre, kontonumre, medlemsnumre eller andre personlige oplysninger i en kommentar eller et opslag til en af vores sider.

Hvis du kommer til at gøre det alligevel, vil vi slette din kommentar.

 

Mvh DM Private Labels